Opgelet: Omwille van de epidemie met het Corona-virus vragen wij aan patiënten met luchtwegklachten (lopende of verstopte neus, keelpijn, oorpijn, hoesten,...) om telefonisch contact op te nemen met onze praktijk. Gelieve geen online afspraken te maken.


Bij het teleconsult in kader van de Corona-pandemie zullen we jou enkele vragen stellen om een inschatting te maken van jouw gezondheidstoestand. Op basis hiervan wordt beslist of je door een arts onderzocht moet worden.

Patiënten die niet onderzocht moeten worden, zullen aangeraden worden om thuis in quarantaine te blijven.


We zullen je aanraden om enkele hygiënische maatregelen te nemen. Je vindt deze maatregelen terug op deze link:


Hygiëneadviezen

Indien je de dagen na je teleconsult zieker wordt, koorts krijgt, kortademig wordt of pijn krijgt op je borstkas vragen we je om opnieuw telefonisch contact op te nemen.


We vragen jou om niet uit quarantaine te gaan zolang er klachten zijn.


Symptomatisch mag je steeds paracetamol (merknamen Dafalgan, Perdolan, Algostase, Mobistix, Panadol).


Om zo veel mogelijk contacten te vermijden vragen we om niet-essentiële consultaties uit te stellen.


Huisartsen De Heide

Welkom op de website van Huisarstenpraktijk De Heide. Opgelet: Om een goede dienstverlening aan onze huidige patiënten te kunnen garanderen, geldt er voorlopig een patiëntenstop. Gezinsleden van huidige patiënten zijn natuurlijk steeds welkom. Dank voor uw begrip.


Dr. Ruth Temmerman

Dr. Els Vanhomwegen

Dr. Jeroen Egas